Möte med Jytte Guteland (S), Miljö- och jordbruktsutskottet

Igår träffade vi Jytte Guteland (S) Miljö- och jordbruksutskottet. Vi fick möjlighet att lyfta vikten av att torvsituationen för det svenska torvbruket utreds och ses ur ett brett perspektiv, inte minst med tanke på hur Sverige ska klara sin livsmedelsförsörjning. Vi berättade bland annat att, inför beslutsfrågor, behöver politiker sätta sig in i hur lite […]

Möte med Jytte Guteland (S), Miljö- och jordbruktsutskottet Läs mer »