Möte med Jytte Guteland (S), Miljö- och jordbruktsutskottet

Igår träffade vi Jytte Guteland (S) Miljö- och jordbruksutskottet. Vi fick möjlighet att lyfta vikten av att torvsituationen för det svenska torvbruket utreds och ses ur ett brett perspektiv, inte minst med tanke på hur Sverige ska klara sin livsmedelsförsörjning.

Vi berättade bland annat att, inför beslutsfrågor, behöver politiker sätta sig in i hur lite av Sveriges dikade markarealer som används till torvbruk (0,5 procent) och hur liten torvbrukets miljö- och klimatpåverkan är jämfört med resterande 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker.

Trots sin litenhet är torvens betydelse för vår överlevnad mycket stor. Naturtillgången torv skapar stor samhällsnytta främst som odlingsjord för att Sverige ska klara sin livsmedelsförsörjning.

Det var ett inspirerande och bra möte. Jytte lovade att ta våra budskap vidare till sina partikollegor för att se vad Socialdemokraterna kan göra i frågan.

Rita Larsson, vice ordförande Branschföreningen Svensk Torv, Jytte Guteland (s), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Pia Holmberg ordförande Branschföreningen Svensk Torv, Ingrid Kyllerstedt Norberg ansvarig Politik och kommunikation Branschföreningen Svensk Torv.
Rita Larsson, vice ordförande Branschföreningen Svensk Torv, Jytte Guteland (s), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Pia Holmberg ordförande Branschföreningen Svensk Torv, Ingrid Kyllerstedt Norberg ansvarig Politik och kommunikation Branschföreningen Svensk Torv.
Länkar