Vad händer med torven i vår omvärld

Frustrationen ökar hos tillverkare av odlingssubstrat runtom i Europa då torven ifrågasätts allt mer. Regeringar fasar ut torven men beslutsfattarna bryr sig inte om vilka alternativ som finns och i vilka volymer de finns. Behovet och efterfrågan på ren och bra mat samt en grön miljö kommer att öka och lyfts fram bland annat i […]

Vad händer med torven i vår omvärld Läs mer »