Alltfler bärodlare lämnar ”jordelivet”

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Odlarna har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort […]

Alltfler bärodlare lämnar ”jordelivet” Läs mer »