Torvstipendium

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning. TorvForsk är också den svenska kommittén inom International Peat Society (IPS). IPS är en världsomspännande länk mellan människor med intresse för torv och våtmarksfrågor. 

Sverige har historiskt sett varit en ledande nation när det gäller torvforskning. TorvForsk vill därför belöna insatser som främjar forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker. Stipendium kan sökas fšr mindre projektstudier eller till resor. Vi ser gärna att det projekt som du söker för befrämjar internationellt samarbete. Projekten får gärna vara tvärvetenskapliga.

Maxbelopp

Max 20 000 kr kan sökas per person. Vi delar ut max tre stipendier per år. Beslut om vem som ska tilldelas stipendium fattas av Programkommittén i TorvForsk. 

Ansökan

Vi behandlar ansökningar kontinuerligt.
Ansökan görs på speciell blankett. Ladda ned blanketten här >> 
Minst 1 referensperson (handledare eller liknande) bör anges. Kostnadskalkyl ska bifogas.

Ansökan sänds till:

Stiftelsen Svensk Torvforskning
c/o Hasselfors Garden
Box 1813
701 18 Örebro
eller via mail till info@svensktorv.se

Rapport

En förutsättning för att du ska tilldelas stipendium är att du sammanställer en rapport eller en reserapport för publikation på TorvForsks hemsida. 

Utbetalning

Utbetalning sker mot kostnadsredovisning.

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.