TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

5 frågor till…

Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt, nr 1/2023 har ställt fem frågor till Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation på branschorganisationen Svensk Torv, som är extra aktuell inför odlingssäsongen.  Hur stort är torvbruket? Det är arealmässigt litet och bedrivs bara på 12 000 hektar av Sveriges 2,3 miljoner hektar dikade torvmarker. Resten bedrivs

Läs mer »

Skogens dag

Sverige måste rapportera utsläpp på samma sätt som övriga EU Förra veckan var vi på Skogens dag arrangerad av Skogstekniska klustret tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Här möttes ledande politiker, forskare och näringsidkare för att samtala. Syftet med dagen är att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det

Läs mer »

Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

Idag är vi på seminariet ”Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi”. Det är KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” som bjuder in till ett seminarium för att få inspel till hur de politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de

Läs mer »

Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

Idag är vi på ett seminarium om livsmedelssystemet arrangerat av Matlust som finansieras av EUs regionala utvecklingsfond och Södertälje kommun och Science Park samt KTH. Konferensen är en del av Science Week 2023 (scienceweek.se) som bjuder på kostnadsfria seminarier och workshops på tema hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Under dagen tas bland annat

Läs mer »

Förtydligande: ta tillvara torven före återvätning

Branschföreningen Svensk Torv motsätter sig inte återvätning där så är möjligt och lämpligt, men anser att råvaran torv först bör tillvaratas för att ge ett bättre efterbehandlingsresultat men också för att råvaran inte ska förslösas utan komma samhället till nytta. Torvbruket och Branschföreningen är måna om ett fortsatt svenskt torvbruk och förespråkar istället att torven

Läs mer »

Torv betyder mycket för tillgången på livsmedel

Torv har en avgörande roll för tillgången på mat, menar Jaco Dijkshoorn på Kekkilä-BVB som är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård.  – Torv är den råvara som representerar den största volymen på marknaden vad gäller odlingssubstrat. Ser man till hela

Läs mer »

Återvätningens fördelar ifrågasätts av forskningsstudie

Studien stödjer Svensk Torvs invändningar Resultat från en vetenskaplig studie vid Lunds universitet stärker Branschföreningen Svensk Torvs invändningar om att ” Nyttan av våtmarker i områden, som i framtiden har torka på sensommaren, är sannolikt mindre än vad man tidigare trott.”I studien framhålls att resultaten kan bli ”användbara när det kommer till att undersöka hur

Läs mer »

Media en megafon för klimatrörelsen enligt ny rapport

Medierapporteringen har blivit en megafon för klimatrörelsens intressen, konstaterar Näringslivets Medieinstitut i en rapport. Ingen av de redaktioner som ingår i analysen har vid något tillfälle gjort en kritisk granskning av klimatrörelsen. Samtidigt har miljöorganisationerna fått rollen som expert med stor makt och media blivit som en megafon för deras intressen. Näringslivets Medieinstitut (NMI) bevakar

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.