TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Utflyktsmål i sommar: Arbetslivsmuseerna som berättar torvnäringens historia

I Sveriges största museikatalog ”Museiguiden till arbetslivsmuseer i Sverige,” finns tips om 501 arbetslivsmuseer. Två av arbetslivsmuseerna gestaltar torvbrukets historia: Ryttarens Torvströmuseum och Torstamåla Torvmuseum som anordnar visningar i sommar. Torv var förr en nödvändig råvara och betraktades som så viktig att det fanns statliga utbildningar till torvingenjör, forskningsinstitut och statliga bidrag som uppmuntrade entreprenörer

Läs mer »

Idag är det världsmiljödagen

Den 5 juni är det världsmiljödagen. Våra medlemmar arbetar alltid med ett hållbart torvbruk för miljön och klimatets skull. Den svenska torv som används inom yrkesodlingen resulterar alltid i kolinbindande nya marker, såsom våtmark och skog eftersom torvtäkten efter avslutad skörd alltid måste efterbehandlas enligt lagkrav i Miljöbalken. Det betyder att det till storleken minimala

Läs mer »

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala

Klimatdiskussionerna måste utgå ifrån fakta för att nå framgång. Därför är det viktigt att sätta sig in hur lite av Sveriges dikade markarealer som används till torvbruk (0,5 procent) och hur liten torvbrukets miljö- och klimatpåverkan är jämfört med resterande 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker. Torvarealer i Sverige Diagrammet på denna sida är från

Läs mer »

Torv och vatten – ett välbesökt seminarium

Den som vill skörda och sälja torv måste ha ett verksamhetstillstånd för detta. Tillståndet reglerar ett antal miljöfrågor och en av de centrala delarna brukar handla om hur verksamheten påverkar vattenkvaliteten i området. För att öka kunskaperna kring dessa frågor anordnade Torvfabrikernas Centralförening en kursdag om vatten och vattenprovtagning. Torvfabrikernas Centralförening, TFC, samlar så gott

Läs mer »

Neova Oy rättar falska påståenden om torvproduktion i svenska medier

I svensk media och särskilt i olika sociala mediekanaler förekommer ständigt felaktiga påståenden om torvproduktionen av det finska företaget Neova Oy och dess svenska dotterbolag Neova AB. Det sägs felaktigt att torvproduktionen har förbjudits eller stoppats i Finland och det är därför Neova Oy har flyttat torvproduktionen till Sverige. Uppgifterna är helt felaktiga. Dessutom är

Läs mer »

Fundamentalistiska åsikter förhindrar verkliga framsteg för klimat och miljö

Länge trodde jag att fundamentalism var något som bara förekom i religiöst kontrollerade diktaturer. Men jag har ändrat uppfattning. Anledningen är att det inte verkar finnas någon chans till ömsesidig dialog under demokratiska former. Att lyssna på varandras åsikter och kunna bemöta uppenbara lögner med faktaunderlag, för att därefter komma fram till någon form av

Läs mer »

Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår planeringen av nya sabotageaktioner mot vår lagliga näring och aktivisterna får gott om utrymme i såväl lokal- som riksmedia som citerar aktivisternas felaktiga påståenden utan att kontrollera fakta. Våra medlemsföretag känner stor frustration över att bara en bild av

Läs mer »

Så ser några yrkesodlare på odlingstorv

Efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050, enligt branschexperter och forskare. Trots att andelen cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör idag ungefär 80 procent av odlingssubstraten i Europa. Den svenska yrkesmässiga trädgårdsproduktionen är en expansiv del av de gröna

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.