TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Nyhetsbrev från Stiftelsen Responsibly Produced Peat

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion. Målet med RPP-certifieringen är att säkra att torv som används som råvara i odlingssubstrat kan garanteras komma från ansvarsfulla källor. Här kan du läsa senaste numret av RPPs nyhetsbrev. Certifieringsprogrammet har som målsättning att minimera

Läs mer »

Farlig trend att reporterns åsikter övertrumfar faktabaserad journalistik

I sommar firar jag 38 år som journalist, medlem i Journalistförbundet och med presskort som ”yrkesbevis”. På Västerbottens Folkblad fick jag de pressetiska reglerna i min hand av redaktionschefen. Det kändes högtidligt och ansvarsfullt. Jag kan inte låta bli att tänka på det när jag själv har drabbats av det som har hänt andra intervjupersoner

Läs mer »

Riksarkivets projekt om svensk torvhistoria

Statliga Svensk Torvförädlings uppdrag var att verka för en inhemsk produktion av och forskning om torv för att trygga Sveriges energi- och livsmedelsförsörjning. Här berättar Maria Wallin om Riksarkivets arbete med att arkivera dess historia. För tre år sedan rapporterade tidningen Svensk Torv om hur ”Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet”. Econova som tagit över byggnaderna

Läs mer »

Torvbaserad jord är ett hantverk

Det är ett hantverk att kunna blanda torv och göra rätt jord. Det menar Johan Funke  vars far och farfar grundade familjeföretaget Emmaljunga Torvmull AB.   – Vi ser mer än gärna att våra jordar används i vår närmiljö och i våra egna privata  trädgårdar. Vi värnar om miljön med torvbaserade jordar. Kokosfiber och liknande från  andra sidan jorden är ett sämre

Läs mer »

”Inte bara att plugga ett dike”

Den senaste tiden har återvätning kommit i ropet som ett sätt att minska klimatpåverkan från redan dikade torvmarker, som beräknas släppa ut 6,5 miljoner ton koldioxidevivatenter per år. Men enligt branschorganisationen Svensk Torv är det en förenklad och missvisande bild som ges när man bara talar om att plugga igen diken.   Under våren har det

Läs mer »

Torvexporten har fått en egen plats i Falkenbergs hamn

Neova har satsat påatt bygga en egen anläggning för att kunna hantera exporten av torv från Falkenbergs hamn.   – Det kommer göra hanteringen effektivare och påsikt kan vi bygga ut med en packningslina i hallen intill kajen, säger Leif Olsson, produktchef växttorv, Neova. Svensk Torvs medlemsföretag Neova är Skandinaviens största torvproducent och exporten av torv

Läs mer »

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummret av KSLA Nytt med fokus på skog är ute nu.Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Ur innehållet: Biologisk mångfald i skogen – vad behöver vi veta? EU:s taxonomi för hållbara investeringar riskerar motverka sitt syfte

Läs mer »

Familjeföretaget som tillverkar ”jord rätt gjord”

Det är ett hantverk att kunna blanda torv och göra rätt jord. Det menar Johan Funke vars far och farfar grundade familjeföretaget Emmaljunga Torvmull AB.   – Vi ser mer än gärna att våra jordar används i vår när­miljö och i vår egen trädgård. Vi värnar om miljön med torvbaserade jordar. Kokosfiber och liknande från andra

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.