REMISSER - fakta

Här hittar du information om remisser och via länkar till höger hittar du information om remisser som påverkar torv och torvbruk samt Branschföreningen Svensk Torvs svar.

Remisser som påverkar torv och torvbruk

Här kan du läsa hur du svarar på en remiss och varför >> 

Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Promemorian ersätter de publikationer med samma namn som Statsrådsberedningen gav ut i mars 1993 och i mars och juni 1998.