biologisk mångfald

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull

I detta nummer av Tidningen Svensk Torv berättar vi om fem motioner som stöttar ett fortsatt torvbruk i Sverige. Ett torvbruk som bedrivs med EU:s mest rigorösa klimat- och miljölag med omfattande krav och kontroller. Torv skördas bara från dikade torvmarker som läcker växthusgaser och som efter torvskörd, med den obligatoriska efterbehandlingen, blir kolinlagrande marker […]

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull Läs mer »

Remissvar till Artskyddsutredningen

Livmiljöunderlag innebär rättsosäkerhet och implementeringen får inte bli hårdare i Sverige än i övriga EU. Svensk Torv skriver i sitt remissvar till Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” att det är viktigt att implementeringen blir den som avses i EU:s text och inte en försvenskad version med hårdare regler än

Remissvar till Artskyddsutredningen Läs mer »