Hållbart torvbruk

Utflyktsmål i sommar: Arbetslivsmuseerna som berättar torvnäringens historia

I Sveriges största museikatalog ”Museiguiden till arbetslivsmuseer i Sverige,” finns tips om 501 arbetslivsmuseer. Två av arbetslivsmuseerna gestaltar torvbrukets historia: Ryttarens Torvströmuseum och Torstamåla Torvmuseum som anordnar visningar i sommar. Torv var förr en nödvändig råvara och betraktades som så viktig att det fanns statliga utbildningar till torvingenjör, forskningsinstitut och statliga bidrag som uppmuntrade entreprenörer […]

Utflyktsmål i sommar: Arbetslivsmuseerna som berättar torvnäringens historia Läs mer »

Idag är det världsmiljödagen

Den 5 juni är det världsmiljödagen. Våra medlemmar arbetar alltid med ett hållbart torvbruk för miljön och klimatets skull. Den svenska torv som används inom yrkesodlingen resulterar alltid i kolinbindande nya marker, såsom våtmark och skog eftersom torvtäkten efter avslutad skörd alltid måste efterbehandlas enligt lagkrav i Miljöbalken. Det betyder att det till storleken minimala

Idag är det världsmiljödagen Läs mer »

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala

Klimatdiskussionerna måste utgå ifrån fakta för att nå framgång. Därför är det viktigt att sätta sig in hur lite av Sveriges dikade markarealer som används till torvbruk (0,5 procent) och hur liten torvbrukets miljö- och klimatpåverkan är jämfört med resterande 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker. Torvarealer i Sverige Diagrammet på denna sida är från

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala Läs mer »

Neova Oy rättar falska påståenden om torvproduktion i svenska medier

I svensk media och särskilt i olika sociala mediekanaler förekommer ständigt felaktiga påståenden om torvproduktionen av det finska företaget Neova Oy och dess svenska dotterbolag Neova AB. Det sägs felaktigt att torvproduktionen har förbjudits eller stoppats i Finland och det är därför Neova Oy har flyttat torvproduktionen till Sverige. Uppgifterna är helt felaktiga. Dessutom är

Neova Oy rättar falska påståenden om torvproduktion i svenska medier Läs mer »

Fundamentalistiska åsikter förhindrar verkliga framsteg för klimat och miljö

Länge trodde jag att fundamentalism var något som bara förekom i religiöst kontrollerade diktaturer. Men jag har ändrat uppfattning. Anledningen är att det inte verkar finnas någon chans till ömsesidig dialog under demokratiska former. Att lyssna på varandras åsikter och kunna bemöta uppenbara lögner med faktaunderlag, för att därefter komma fram till någon form av

Fundamentalistiska åsikter förhindrar verkliga framsteg för klimat och miljö Läs mer »

Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår planeringen av nya sabotageaktioner mot vår lagliga näring och aktivisterna får gott om utrymme i såväl lokal- som riksmedia som citerar aktivisternas felaktiga påståenden utan att kontrollera fakta. Våra medlemsföretag känner stor frustration över att bara en bild av

Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism Läs mer »

Så ser några yrkesodlare på odlingstorv

Efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050, enligt branschexperter och forskare. Trots att andelen cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör idag ungefär 80 procent av odlingssubstraten i Europa. Den svenska yrkesmässiga trädgårdsproduktionen är en expansiv del av de gröna

Så ser några yrkesodlare på odlingstorv Läs mer »

Fördelar med svensk torv

Svensk torv minskar importbehoven och gynnar skogen. Det är bara några av de fördelar som finns med att använda svensk torv som dessutom är strikt kontrollerad och där Sveriges torvproducenter efterbehandlar varje kvadratmeter nyttjad mark till ny biologisk mångfalt. Ladda ner faktabladet Fördelar med svensk torv. Helt rent Torv är ren och fri från skadliga

Fördelar med svensk torv Läs mer »

Ju senare vi startar desto svårare – och dyrare – blir det för Sverige

Det var en av slutsatserna när SNS arrangerade eventet ”Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samtalar om klimathandlingsplanen”. Sverige har en av de hårdaste utfästelserna av alla länder i EU när det gäller utsläppsminskningar till 2030. Detta är bindande och hur målet ska nås till 2030 och 2045 är centralt i klimathandlingsplanen. Den omfattar 70 punkter

Ju senare vi startar desto svårare – och dyrare – blir det för Sverige Läs mer »

Efterbehandlingarna är bra för Sveriges natur

Den svenska torv som används inom yrkesodlingen resulterar alltid i kolinbindande nya marker, såsom våtmark och skog eftersom torvtäkten efter avslutad skörd alltid måste efterbehandlas enligt lagkrav i Miljöbalken. Det betyder att det till storleken minimala torvbruket åstadkommer både betydande minskningar av växthusgaser och värdefulla naturmiljöer i hela Sverige. Från att man öppnar en sedan

Efterbehandlingarna är bra för Sveriges natur Läs mer »