trädgårdsodling

Europeisk odlingsorganisation: Torv är den mest avgörande komponenten för odlingssubstrat

Trädgårdssektorn har delvis omvandlats och gått från frilandsodling till mer odling i växthus. Det ställer krav på att säkerställa att det finns tillräckligt med råmaterial till odlingssubstrat som passar för denna form av odling. Två ledande organisationer i Europa har nu enats om en handlingsplan, ”Joint Action”. I uttalandet slår organisationerna fast att branschexperter och […]

Europeisk odlingsorganisation: Torv är den mest avgörande komponenten för odlingssubstrat Läs mer »

Why horticulture still needs peat

För att förstå debatten kring torv måste vi titta bakåt och runt omkring oss och sätta in torvmarkernas betydelse för människor i ett mycket större perspektiv. Jack Rileys artikel om det brittisk torvbruket ger en betydligt mer balanserad bild av torvbruket än den ofta ensidiga bilden miljörörelsen ger. Oavsett du är för eller emot torv

Why horticulture still needs peat Läs mer »