Bli medlem

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

Ett medlemskap i TorvForsk medför en rad fördelar

  • Möjlighet att delta i de evenemang som International Peat Society anordnar runt om i världen som t ex möten, workshops, kongresser, exkursioner och symposier
  • ​Starkt reducerat pris på anmälningsavgiften till arrangemang både i Sverige och utomlands 
  • Gratis prenumeration på tidningen Peatlands International. En tidning som innehåller 60 sidor med reportage från olika evenemang med inriktning på torv, forskningsresultat samt nyheter och viktig bakgrundsinformation.
  • Gratis prenumeration på nyhetsbrevet Peat News som distribueras via e-post en gång i månaden.
  • Gratis prenumeration på nyhetsbrevet TorvForsk som distribueras via e-post. Ett nyhetsbrev som berättar om pågående forskning och annat som händer på torvområdet i Sverige.
  • Förmånliga priser på litteratur om torv 
  • Information om stipendier och examensarbeten 
  • ​Stora möjligheter till ”nätverkande” med mer än 1300 specialister från hela världen både från forskarsamhället och torvindustrin.

De finns fyra olika kategorier av medlemmar: ​

Enskild medlem

Ett medlemskap för ett år kostar 500 kr. Beloppet sätts in på bankgiro 804-5114. Ange medlemsskap TorvForsk och det år som avses. 

Student

350 kr mot uppvisand av terminsräkning. Beloppet sätts in på bankgiro 804-5114. Ange medlemsskap TorvForsk och det år som avses. 

Företag

Kontakta sekretariatet för närmare information: info@svensktorv.se

Institution/organisation

Kontakta sekretariatet för närmare information: info@svensktorv.se

TORVSTIPENDIUM

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.
​Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker. 
Läs mer om Torvstipendiet >>

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.
Läs mer >>