Katarina Magnusson

Biologisk mångfald – var med och påverka standarden

Den svenska standarden för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, SS 199000 eller NVI-standarden som den också kallas, genomgår en omfattande revidering. Förslag till ny utgåva är ute på remiss under hösten 2021. I syfte att presentera den nya utgåvan och svara på frågor bjuder den tekniska kommittén för Naturvärdesinventering in till ett remisseminarium den 22 september, …

Biologisk mångfald – var med och påverka standarden Läs mer »

Torv – bästa basen för odlingsjord

Torven är ett av de viktigaste och mest använda naturliga växtsubstraten vid trädgårdsskötsel. Jordpåsen du bär hem till din trädgård är ofta baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många …

Torv – bästa basen för odlingsjord Läs mer »

Risk för brist på odlingstorv

Riksdagspolitiker besökte torvtäkt En enkät bland medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Torv visar att det snart kommer bli brist på svensk, hållbar torv – om inget görs. För att informera om den allvarliga situationen för torvbruket anordnades ett studiebesök för riksdagsledamöter och sakkunniga. Torv är en nödvändig råvara Torv är en nödvändig råvara för jord inom …

Risk för brist på odlingstorv Läs mer »

Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd

De konsekvenser som det skulle få om torvproduktionen inte längre kan fortsätta behöver uppmärksammas allt mer och framförallt behöver politikerna få upp ögonen för hur det ser ut. Det anser branschföreningen Svensk Torv, som under veckan bjöd in ett antal riksdagsledamöter till Mosås, för att visa produktionen och klargöra de konsekvenser som inträffar om inte …

Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd Läs mer »

EU’s nya gödselmedelsförordning ​

Viktig information till alla medlemmar med växttorv och odlingssubstrat i Svensk Torv. I juli nästa år träder EU’s nya gödselmedelsförordning (Fertilizer Product Regulation, FPR) i kraft. Alla som exporterar odlingssubstrat och gödsel till EU-länder behöver lära sig mer om den. I Sverige har vi tidigare inte haft någon lagstiftning som reglerat odlingssubstrat och den nya …

EU’s nya gödselmedelsförordning ​ Läs mer »

”Inte bara att plugga ett dike”

Den senaste tiden har återvätning kommit i ropet som ett sätt att minska klimatpåverkan från redan dikade torvmarker, som beräknas släppa ut 6,5 miljoner ton koldioxidevivatenter per år. Men enligt branschorganisationen Svensk Torv är det en förenklad och missvisande bild som ges när man bara talar om att plugga igen diken.   Under våren har det …

”Inte bara att plugga ett dike” Läs mer »

Familjeföretaget som tillverkar ”jord rätt gjord”

Det är ett hantverk att kunna blanda torv och göra rätt jord. Det menar Johan Funke vars far och farfar grundade familjeföretaget Emmaljunga Torvmull AB.   – Vi ser mer än gärna att våra jordar används i vår när­miljö och i vår egen trädgård. Vi värnar om miljön med torvbaserade jordar. Kokosfiber och liknande från andra …

Familjeföretaget som tillverkar ”jord rätt gjord” Läs mer »