bioenergi

Torv och bioenergi är avgörande för EU:s gasavveckling.

Energitorv är en del av biomassan som används av fjärr- och kraftvärmeföretagen i Sverige för att leverera energi i form av värme och el. Torv finns lokalt och rikligt i hela Sverige, är icke-fossil/långsamt förnybar och kan lagras utan att energiinnehållet försämras vilket gör den till ett fantastiskt säkerhetsbränsle. Dessutom ökar torv effekten i pannan. …

Torv och bioenergi är avgörande för EU:s gasavveckling. Läs mer »

Torv som beredskapsbränsle

I en nyhetsartikel i Bioenergitidningen uppmärksammas energitorven: ”Använd en undantagsmöjlighet i EU ETS för att rädda energitorven som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar till ”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”.  Läs hela artikeln i Bioenergitidningen här.