Bioenergitidningen

Torv som beredskapsbränsle

I en nyhetsartikel i Bioenergitidningen uppmärksammas energitorven: ”Använd en undantagsmöjlighet i EU ETS för att rädda energitorven som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar till ”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”. 

Läs hela artikeln i Bioenergitidningen här.

Länkar