Torv och bioenergi är avgörande för EU:s gasavveckling.

Energitorv är en del av biomassan som används av fjärr- och kraftvärmeföretagen i Sverige för att leverera energi i form av värme och el. Torv finns lokalt och rikligt i hela Sverige, är icke-fossil/långsamt förnybar och kan lagras utan att energiinnehållet försämras vilket gör den till ett fantastiskt säkerhetsbränsle. Dessutom ökar torv effekten i pannan.

Vi instämmer i Svebios åsikt om att EU måste uppmärksamma bioenergin som ett effektivt redskap i arbetet mot att bli oberoende av Rysslands gas. Läs deras pressmeddelande här.

Länkar