odlingssubstrat

Klimataktivisterna måste faktagranskas

Genom att ägna sig åt olaglig sabotageverksamhet som innebär förstörelse och hindrande av olika verksamheter försöker aktivister skapa en plattform och få nya följare i sitt korståg. Syftet är, i den mån det går att förstå, att stoppa användning av torv och att stoppa läckagen av växthusgaser från dränerad torvmark. Men problemet är att aktivisterna blandar ihop begreppen och att media blir nyttiga idioter som – utan kunskap om problematiken – betraktar deras agerande som nyheter av allmänintresse och går i aktivisternas gillrade fällor. I tidningar och TV framställs dessa handlingar som någon form av kul upptåg från aktivisternas sida trots att det handlar om uppenbara brott mot fullt laglig verksamhet. Inte särskilt klädsamt för media och vart tog faktagranskning och källkritik vägen? Min personliga bild av detta är följande.

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår sabotageaktioner mot vår näring, denna och förra vecka i Småland, veckan dessförinnan drabbades Örebro och så ska det fortsätta hela sommaren på olika platser i Sverige. Våra medlemsföretag känner frustration och sorg över att bara en bild av deras …

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism Läs mer »

Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att per-manenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort …

Allt fler bärodlare väljer torv Läs mer »

Om det inte finns torv?

Många undrar många vad det finns för alternativ inom odling till den välbeprövade torven. Jordtillverkarna arbetar med många olika material men ett generellt krav är att de måste finnas tillgängliga både i tillräcklig kvantitet och kvalitet. Närmast är att leta alternativ inom sin egen bransch, det som skett i andra länder är att importerad torv …

Om det inte finns torv? Läs mer »

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala

Klimatdiskussionerna måste utgå ifrån fakta för att nå framgång. Därför är det viktigt att sätta sig in hur lite av Sveriges dikade markarealer som används till torvbruk (0,5 procent) och hur liten torvbrukets miljö- och klimatpåverkan är jämfört med resterande 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker. Diagrammet på denna sida är från Naturvårdsverket och talar …

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala Läs mer »

5 frågor till…

Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt, nr 1/2023 har ställt fem frågor till Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation på branschorganisationen Svensk Torv, som är extra aktuell inför odlingssäsongen.  Hur stort är torvbruket? Det är arealmässigt litet och bedrivs bara på 12 000 hektar av Sveriges 2,3 miljoner hektar dikade torvmarker. Resten bedrivs …

5 frågor till… Läs mer »

Torven en het fråga i Bryssel

Flera länder i Europa har som mål att minska torvanvändningen trots att torven inte har något ersättningsmaterial i tillräcklig utsträckning, varken kvalitetsmässigt eller i mängd. Därför hävdar Branschföreningen Svensk Torv att torven är oersättlig som del i odlingssubstrat och att minskad skörd kan utsätta samhället för stora risker. Både livsmedel och växter för en grön …

Torven en het fråga i Bryssel Läs mer »

Svensk produktion av odlingssubstrat

Branschföreningen Svensk Torv har genomfört en omfattande enkät bland sina medlemmar för att kartlägga vad som produceras med svensk växttorv, samt vilka andra material som används vid produktion av odlingssubstrat. Delar av resultatet från Sverige kommer att ingå i en större undersökning som vår europeiska branschorganisation Growing Media Europe har initierat för att skapa ett …

Svensk produktion av odlingssubstrat Läs mer »

Bort från torven?

Den 22 november anordnade det tyska federala ministeriet för livsmedel och jordbruk (BMEL) och byrån för förnybara resurser (FNR) en webinarium med titeln ”Off the peat path – Suitability and availability of alternative substrates for peat use in European horticulture”. Tyskland har som mål att fasa ut torv till fritidsodlingen fram till 2026. I kommersiell …

Bort från torven? Läs mer »