Ryttarens torvströfabrik

Röde 3

Detta är förmodligen Sveriges äldsta bevarade torvlok. Loket är i originalskick både exteriört och mekaniskt bortsett från drivmotorn som har fått bytas några gånger. I år kunde vi på Ryttarens torvströfabrik, tack vare ekonomiskt stöd från TFC (Torvfabrikernas centralförening), sätta igång loket igen. Vi har bytt motor, kompletterat drivkedjor och lagat reglage och elsystem. Röde […]

Röde 3 Läs mer »

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia

Under hösten fick Föreningen Ryttarens Torvströfabrik ett fråga via Svensk Torv från Econovas vd Jeanette Tretten som erbjöd föreningen att ta hand om ett motorlok från en torvtäkt i Skåne. De rälsbundna transporterna där hade upphört, rälsen var uppriven och anläggningen skulle stängas. Econova hade inte heller någon användning av loket och alternativet var skrotning.

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia Läs mer »