Tidningen Svensk Torv

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp

Torv- och funktionsfrågor kan förefalla helt olika. Men det finns mer likheter än man kan ana. I åratal försökte Funktionsrätt Sverige informera och påverka för att synen på människor med funktionsvariationer skulle betraktas på ett neutralt sätt utifrån fakta. Det handlade inte om att bli omhändertagen utan om att få vara självständig. Det handlade om

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp Läs mer »

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull

I detta nummer av Tidningen Svensk Torv berättar vi om fem motioner som stöttar ett fortsatt torvbruk i Sverige. Ett torvbruk som bedrivs med EU:s mest rigorösa klimat- och miljölag med omfattande krav och kontroller. Torv skördas bara från dikade torvmarker som läcker växthusgaser och som efter torvskörd, med den obligatoriska efterbehandlingen, blir kolinlagrande marker

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull Läs mer »