torvbruk

Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare

Återvätningens effekter kan resultera i större utsläpp. Det behövs mer forskning för att säkerställa att det blir klimatnytta. Det konstaterar forskare i en artikel publicerad på forskning.se. ”Våra resultat går stick i stäv mot både vad jag trodde från början, och den generella synen på våtmarksrestaureringens betydelse”, säger Hjalmar Laudon professor vid Institutionen för skogens …

Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare Läs mer »

Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara

Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet framför samma inkorrekta termer och desinformation som militanta aktivister brukar göra. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv, i en debattartikel. Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet …

Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara Läs mer »

Klimataktivister går över gränsen i aktionerna mot torvbruket

Det finns demokratiska medel för den som vill göra världen bättre. De felaktigheter som sprids om svenskt torvbruk och den skadegörelse som riktas mot den lagliga och legitima verksamheten måste få ett stopp. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, i en debattartikel.

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår sabotageaktioner mot vår näring, denna och förra vecka i Småland, veckan dessförinnan drabbades Örebro och så ska det fortsätta hela sommaren på olika platser i Sverige. Våra medlemsföretag känner frustration och sorg över att bara en bild av deras …

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism Läs mer »

Fakta om torvbruket i Sverige

Så gott som alla växthusgasutsläpp från dikade torvmarker sker från annan verksamhet än torvbruk såsom produktivt skogsbruk och jordbruk på dikade torvmarker. De är osynliga för blotta ögat men likväl utgör annan verksamhet 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker, se diagram från Naturvårdsverket. Det förekommer osanna uppgifter både från aktivister och media om att torvbruket …

Fakta om torvbruket i Sverige Läs mer »

Växthusgasutsläpp i Sverige

Torvbruk bedrivs bara på 12 500 hektar av Sveriges totala yta av dikade torvmarker som uppgår till 2,3 miljoner hektar. Så gott som alla växthusgasutsläpp från dikade torvmarker sker från annan verksamhet än torvbruk såsom produktivt skogsbruk och jordbruk. Det förekommer osanna uppgifter både från aktivister och media om att torvbruket skulle generera utsläpp motsvarande …

Växthusgasutsläpp i Sverige Läs mer »

Torven är lika het som sommaren

Sommaren har kommit och med den hopp om god skörd, antingen det är torv, potatis eller tomater. Vi kan se tillbaka på en av de mest intensiva vårterminer på länge. Styrelsen har fått arbeta med att möta många utmaningar, allt från sabotageaktioner till desinformation om torvbruket till politiskt påverkansarbete för att få en ökad förståelse …

Torven är lika het som sommaren Läs mer »

Svensk torv är grönare än du tror

Vi har märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skördas och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera …

Svensk torv är grönare än du tror Läs mer »

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala

Klimatdiskussionerna måste utgå ifrån fakta för att nå framgång. Därför är det viktigt att sätta sig in hur lite av Sveriges dikade markarealer som används till torvbruk (0,5 procent) och hur liten torvbrukets miljö- och klimatpåverkan är jämfört med resterande 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker. Diagrammet på denna sida är från Naturvårdsverket och talar …

Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala Läs mer »

5 frågor till…

Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt, nr 1/2023 har ställt fem frågor till Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation på branschorganisationen Svensk Torv, som är extra aktuell inför odlingssäsongen.  Hur stort är torvbruket? Det är arealmässigt litet och bedrivs bara på 12 000 hektar av Sveriges 2,3 miljoner hektar dikade torvmarker. Resten bedrivs …

5 frågor till… Läs mer »