beredskapsbränsle

Ökad grotanvändning behöver komplementet torv

Torvens betydelse som beredskapsbränsle och för det svenska energisystemet var temat för mitt föredrag på Svebios konferens 21 – 22 november. Jag kan konstatera att samtliga talare pekade ut tre omständigheter som är avgörande för kraftvärmens beredskapsförmåga och potential: Grot, lagringsmöjligheter och en flexibel panna, skriver Ingrid Kyllerstedt, kommunikationsansvarig på branschföreningen Svensk torv. Att kraftvärmeverken

Ökad grotanvändning behöver komplementet torv Läs mer »

Torv – en möjliggörare för bioeneergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap

Ingrid Kyllerstedt Norberg, ansvarig för politik och kommunikation, Branschföreningens Svensk Torv talar på Svebio, Svenska Bioenergiföreningens stora Biokraft- och värmekonferensden 22 november. Torv som beredskapsbränsle utreds av Energimyndigheten. Vid inblandning av energität och lagringeffektiv torv ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras. Vid samförbänning av torv kan alla

Torv – en möjliggörare för bioeneergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap Läs mer »

Torv som beredskapsbränsleutreds i ny rapport

Att Sverige måste se över sin beredskap och självförsörjningsförmåga vid en kris blir alltmer uppenbart. Det gäller särskilt tillgången av inhemska råvaror vid en avstängning då import är omöjligt. Det är ett av skälen till att Energimyndigheten nu beställt en rapport som analyserar torvens förutsättningar som beredskapsbränsle. Rapporten ska ge ett ”övergripande och kortfattat kunskapsunderlag

Torv som beredskapsbränsleutreds i ny rapport Läs mer »