Ett lyckosamt år för torvbranschen 

Branschföreningen har arbetat idogt med information via möten med politiker genom diverse möten under året – och det har genererat ett stort ökat intresse för hur viktig torven är inom en mängd olika användningsområden.

Energitorven har ånyo blivit ”het” i och med beredskapsdiskussioner, vilket har lett till en rapport som nu Energimyndigheten har lagt fram på regeringens bord att granska och fatta beslut om. I rapporten framhåller Energimyndigheten att torv och rundved är det bäst lämpliga beredskapsbränslet att nyttja i kristider. Ett så kallat beredskapslager ska då upprättas i Sverige. Vi hoppas naturligtvis att regeringen nu fattar ett sunt beslut gällande beredskapsbränsle.

Glädjande är också att yrkesodlare signalerar risker om torv som råvara i odlingssubstraten försvinner – vi behöver deras fortsatta stöd i det fortsatta arbetet.

Även torv som strö inom djurhållning har ökat under 2023, vilket också är glädjande. Dock saknar branschen det så viktiga stödet från LRFs medlemmar, men detta ska föreningen arbeta vidare med under 2024.

Produktionen av torv under 2023 blev något sämre än förväntat. Efter en bra inledning maj-juni, regnade produktionsmöjligheterna bort för många under juli månad. En cirka 30% lägre totalskörd blev resultatet för 2023 jämfört med 2022. Förhoppningsvis har torvproducenterna ett visst ”överlager” från föregående år så att man klarar sina leveranser. Vi hoppas att sommaren 2024 genererar goda väderförutsättningar för råvaruproduktionen ibland våra medlemmar.

Summerat tycker jag, som ordförande, att vi alla ska ge oss en varm klapp på axeln för allt vi har uppnått under 2023 och gå in i ett nytt år med kraft!

Än ska vi inte ge upp torven som den fantastiska råvara vi har, utan samstämt kämpa vidare😊!

Läs gärna hela vårt nyhetsbrev för december här.

Rita Larsson, ordförande, Branschföreningen Svensk Torv

Ett riktigt Gott slut på 2023 med en varm tillönskan om ett riktigt Gott och Lyckosamt Nytt År till Er alla!


Önskar Rita Larsson, Ingrid Kyllerstedt & Pia Holmberg
Branschföreningen Svensk Torv

Rita Larsson, Ingrid Kyllerstedt & Pia Holmberg
God jul 2023
Länkar