Bioenergitidningen

Energimyndigheten utreder torv som beredskapsbränsle

Det är inte ofta som goda nyheter landar i min inkorg, men i mitten av maj hände det, skriver Ingrid Kyllerstedt på branschföreningen Svensk Torv. Efter många mejl, samtal och möten har Energimyndigheten nu gett en konsultfirma i uppdrag att utforma ett ”övergripande och kortfattat kunskapsunderlag om några av torvens väsentliga för och nackdelar som […]

Energimyndigheten utreder torv som beredskapsbränsle Läs mer »

Finland har torv i sitt beredskapslager – Sverige har inget torvlager alls

I dessa tider med krig i Ukraina, ekonomiska kriser och oro för cyberattacker är det viktigare än någonsin att vi skapar trygghet på de sätt vi kan. Att staten säkerställer att det finns beredskapslager för viktiga samhällsmaterial är en central del av detta. Under coronakrisens inledningsskede blev det påtagligt för alla svenskar hur viktigt beredskap

Finland har torv i sitt beredskapslager – Sverige har inget torvlager alls Läs mer »

När osanningar i media prisas

I rapporten ”Klimatmakthavare i medierna” av Pamina Falck vid Näringslivets Medieinstitut undersöks hur SVT, SR och DN har rapporterat om sex inflytelserika klimatorganisationer under 2021. I rapporten konstateras att medierna favoriserar klimatorganisationerna genom att uppmärksamma deras utspel, demonstrationer och aktiviteter på ett för organisationerna fördelaktigt sätt. I rapporten analyseras olika miljöorganisationer, varav två, Naturskyddsföreningen och

När osanningar i media prisas Läs mer »

Torv som beredskapsbränsle

I en nyhetsartikel i Bioenergitidningen uppmärksammas energitorven: ”Använd en undantagsmöjlighet i EU ETS för att rädda energitorven som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar till ”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”.  Läs hela artikeln i Bioenergitidningen här.

Torv som beredskapsbränsle Läs mer »

Använd EUs dolda klimatverktyg

EU ETS i kombination med att torv inte får tillgodoräkna sig de positiva värdena som efterbehandlingarna ger för klimatet, är orsaken till att energitorv i Sverige i dag närmast har raderats ur bioenergisystemet. Till skillnad från trädbränsle får torvbruket inte tillgodogöra sig den avsevärda minskning av utsläpp som skörd av torv resulterar i som en

Använd EUs dolda klimatverktyg Läs mer »