energitorv

Utan torv fryser vi i vinter

Risken att vi kommer frysa i vinter är stor. Energikrisen har resulterat i en stor brist på biobränsle till fjärr och kraftvärmeverken i hela Sverige. Svenska Kraftnät har uppmanat bolagen att använda alla biobränslen som finns att tillgå. Trots att det finns fossilfri, inhemsk torv importeras istället fossil olja till Energimyndighetens beredskapslager. I en artikel

Utan torv fryser vi i vinter Läs mer »

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme

Det gångna året har Branschföreningen Svensk Torv, trots mindre personalresurser än någonsin faktiskt åstadkommit mer än någonsin. Vi har fått upp torvbruket i Riksdagen genom flera kommittémotioner, det vill säga motioner som ett helt parti står bakom, ministerfrågor, möten med utskottsledamöter, Regeringskansliet och myndigheter så som Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har skrivit remissvar och träffat

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme Läs mer »

Mer energitorv om Moderaterna får välja

”Torv är bättre än olja, både ur klimat- och beredskapsalternativ”. Det säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna, i en intervju i tidningen ATL. Han ser energitorv som ett sätt att hålla elpriserna nere. I artikeln framhålls det som Branschföreningen Svensk Torv hävdar; att svensk, fossilfri torv måste tas

Mer energitorv om Moderaterna får välja Läs mer »

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken

Energikrisen är ett faktum och inför vintern finns farhågor både att elen kommer att stängas av för vissa användargrupper och att bristen på energiråvaror, som redan nu är stor, ska förvärras. Därför vill jag uppmana samtliga partier att genomföra en snabbutredning av energitorven. Detta framförde Branschföreningen Svensk Torv redan i december 2021 – långt innan

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken Läs mer »

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs

Inför valet har energipolitiken fått en olycklig fokusering på kärnkraft som om det vore det enda alternativet till planerbar el för Sveriges energiförsörjning. Det gör att debatten inte blir bred och nyanserad utan hamnar i upprepningar om ”förnybar vind-och solkraft” som inte är planerbar kontra ”kärnkraft” som har fördelen av att vara planerbar. I det

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket stärker bioenergin i Sverige

Äntligen har energitorven nått en framgång i energipolitiken. För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Tyvärr räckte det inte ända fram eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd för ett främjande av

Politiskt stöd för torvbruket stärker bioenergin i Sverige Läs mer »

Torv och bioenergi är avgörande för EU:s gasavveckling.

Energitorv är en del av biomassan som används av fjärr- och kraftvärmeföretagen i Sverige för att leverera energi i form av värme och el. Torv finns lokalt och rikligt i hela Sverige, är icke-fossil/långsamt förnybar och kan lagras utan att energiinnehållet försämras vilket gör den till ett fantastiskt säkerhetsbränsle. Dessutom ökar torv effekten i pannan.

Torv och bioenergi är avgörande för EU:s gasavveckling. Läs mer »

Därför behöver politiken snabbutreda energitorven

När de inhemska resurserna inte tas tillvara eller värderas tvingas energipolitiken in i en återvändsgränd där avfallsförbränning och fossil naturgas diskuteras mer än energitorv som är inhemsk, lagringsbar och icke-fossil. Det skriver Ingrid Kyllerstedt och Pia Holmberg, branschföreningen Svensk Torv. Det är något skevt med den svenska energidebatten. Trots att Sverige har gott om inhemsk

Därför behöver politiken snabbutreda energitorven Läs mer »

Länsstyrelsen ger torvföretagen fel råd – detta gäller för prövning av energitorv

Propositionen ”En samlad torvprövning” klarlägger förhållandet mellan torvlagen/koncession och Miljöbalken. Då medlemmarna inte känner till den har medlemmarna felaktigt blivit rådda av länsstyrelsen att söka dispens och tillstånd enligt miljöbalken. Men dessa regler ska inte ligga till grund för tillåtlighetsprövningen av en koncessionsansökan för bearbetningskoncession/energitorv.  Läs mer på Regeringens hemsida.

Länsstyrelsen ger torvföretagen fel råd – detta gäller för prövning av energitorv Läs mer »