torvmark

Klimataktivisterna måste faktagranskas

Genom att ägna sig åt olaglig sabotageverksamhet som innebär förstörelse och hindrande av olika verksamheter försöker aktivister skapa en plattform och få nya följare i sitt korståg. Syftet är, i den mån det går att förstå, att stoppa användning av torv och att stoppa läckagen av växthusgaser från dränerad torvmark. Men problemet är att aktivisterna blandar ihop begreppen och att media blir nyttiga idioter som – utan kunskap om problematiken – betraktar deras agerande som nyheter av allmänintresse och går i aktivisternas gillrade fällor. I tidningar och TV framställs dessa handlingar som någon form av kul upptåg från aktivisternas sida trots att det handlar om uppenbara brott mot fullt laglig verksamhet. Inte särskilt klädsamt för media och vart tog faktagranskning och källkritik vägen? Min personliga bild av detta är följande.

Klimataktivisterna måste faktagranskas Läs mer »

5 frågor till…

Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt, nr 1/2023 har ställt fem frågor till Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation på branschorganisationen Svensk Torv, som är extra aktuell inför odlingssäsongen.  Hur stort är torvbruket? Det är arealmässigt litet och bedrivs bara på 12 000 hektar av Sveriges 2,3 miljoner hektar dikade torvmarker. Resten bedrivs

5 frågor till… Läs mer »

Återupprätta torvbruket

Två kommittémotioner, det vill säga motioner som hela partiet står bakom, som yrkar på stöd för torvbruket har lämnats in av Sverigedemokraterna. Det är det enda parti som inför riksdagsåret skrivit motioner som yrkar på att torvbruket och torv ska stödjas och bevaras. Till skillnad från enskilda motioner som endast den eller de riksdagsledamöter som

Återupprätta torvbruket Läs mer »

Återvätning inte enda alternativet – Låt oss ta tillvara och nyttiggöra torven först

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner från dikad torvmark. Men det finns alternativ som måste komma fram. I Sverige finns nämligen flera alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs för odling. När torven skördats klart efterbehandlas alltid täkten och kan bidra

Återvätning inte enda alternativet – Låt oss ta tillvara och nyttiggöra torven först Läs mer »

Motionerna som vill ge torvbruket bättre och mer rättvisa villkor

I fyra kommittémotioner och en enskild motion finns krav på att ge torvbruket bättre förutsättningar. –  Det är mycket bra att torvbruket som är en sådan viktig kugge i klimat- och landsbygdsfrågorna framhålls i motionerna, konstaterar Pia Holmberg, ordförande, Branschföreningen Svensk Torv. De partierna som i sina motioner vill ge torvbruket bättre och säkrare förutsättningar

Motionerna som vill ge torvbruket bättre och mer rättvisa villkor Läs mer »