Handelsbankens kundtidning: Tillväxt nr 1/2023

5 frågor till…

Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt, nr 1/2023 har ställt fem frågor till Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation på branschorganisationen Svensk Torv, som är extra aktuell inför odlingssäsongen. 

Hur stort är torvbruket?

Det är arealmässigt litet och bedrivs bara på 12 000 hektar av Sveriges 2,3 miljoner hektar dikade torvmarker. Resten bedrivs det jord- och skogsbruk på. Ett lagkrav gör att torvbrukande företag måste avsätta pengar till efterbehandling. Det kan exempelvis vara att man planterar skog, anlägger våtmark eller bygger solcellsparker när utvinningen är avslutad.

Hur mycket torv utvinns?

2021 var skörden cirka 2,6 miljoner kubikmeter. Den brukar ligga på 2,5-3,0 miljoner beroende på vädret. Torven skördas från april till augusti. Det ska helst vara torrt och soligt. Torven torkar med hjälp av sol och vind. Kalla och regniga somrar är inte bra, för blöt torv är svårare att skörda.

Huvudsaklig användning?

Odlingssubstrat för odling av livsmedel, prydnadsväxter och cirka 400 miljoner skogsplantor varje år. Torv används även som strö i djurstallar. Energitorv är en liten del. Den har minskat med 90 procent de senaste tre åren. Det beror i huvudsak på att det finns missuppfattningar om vad energitorv är. Naturvårdsverket klassificerar den som ett mellanting mellan fossilt och förnybart bränsle.

Hur är lönsamheten?

Torvbonde är man inte i första hand för pengarna. Marginalerna är inte av den digniteten. Bland våra drygt 50 medlemmar är de flesta egenföretagare, men det finns också familjeägda koncerner och stora skogsbolag. Cirka 30 procent av växttorven exporteras.

Vad behövs för en ljus framtid?

En statlig utredning med en ordentlig genomlysning av torvbrukets fördelar. Vi är oroade för att det kan bli brist när många tillstånd för utvinning går ut i en närliggande framtid. Det finns ingen ersättning som motsvarar torvens egenskaper och volymer.

Ur Handelsbankens kundtidning: Tillväxt nr 1/2023.

Denna text är från Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt.

Tidningen tar upp plånboksfrågor för dig som är skogsägare och lantbrukare. Här hittar du intervjuer, marknadsinformation, gårdsreportage och andra inspirerande artiklar. Här kan du läsa hela tidningen.

Länkar