energipolitik

Torv – en möjliggörare för bioeneergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap

Ingrid Kyllerstedt Norberg, ansvarig för politik och kommunikation, Branschföreningens Svensk Torv talar på Svebio, Svenska Bioenergiföreningens stora Biokraft- och värmekonferensden 22 november. Torv som beredskapsbränsle utreds av Energimyndigheten. Vid inblandning av energität och lagringeffektiv torv ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras. Vid samförbänning av torv kan alla

Torv – en möjliggörare för bioeneergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap Läs mer »

Torven en het fråga i Bryssel

Flera länder i Europa har som mål att minska torvanvändningen trots att torven inte har något ersättningsmaterial i tillräcklig utsträckning, varken kvalitetsmässigt eller i mängd. Därför hävdar Branschföreningen Svensk Torv att torven är oersättlig som del i odlingssubstrat och att minskad skörd kan utsätta samhället för stora risker. Både livsmedel och växter för en grön

Torven en het fråga i Bryssel Läs mer »

Utan torv fryser vi i vinter

Risken att vi kommer frysa i vinter är stor. Energikrisen har resulterat i en stor brist på biobränsle till fjärr och kraftvärmeverken i hela Sverige. Svenska Kraftnät har uppmanat bolagen att använda alla biobränslen som finns att tillgå. Trots att det finns fossilfri, inhemsk torv importeras istället fossil olja till Energimyndighetens beredskapslager. I en artikel

Utan torv fryser vi i vinter Läs mer »

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme

Det gångna året har Branschföreningen Svensk Torv, trots mindre personalresurser än någonsin faktiskt åstadkommit mer än någonsin. Vi har fått upp torvbruket i Riksdagen genom flera kommittémotioner, det vill säga motioner som ett helt parti står bakom, ministerfrågor, möten med utskottsledamöter, Regeringskansliet och myndigheter så som Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har skrivit remissvar och träffat

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme Läs mer »

Mer energitorv om Moderaterna får välja

”Torv är bättre än olja, både ur klimat- och beredskapsalternativ”. Det säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna, i en intervju i tidningen ATL. Han ser energitorv som ett sätt att hålla elpriserna nere. I artikeln framhålls det som Branschföreningen Svensk Torv hävdar; att svensk, fossilfri torv måste tas

Mer energitorv om Moderaterna får välja Läs mer »

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken

Energikrisen är ett faktum och inför vintern finns farhågor både att elen kommer att stängas av för vissa användargrupper och att bristen på energiråvaror, som redan nu är stor, ska förvärras. Därför vill jag uppmana samtliga partier att genomföra en snabbutredning av energitorven. Detta framförde Branschföreningen Svensk Torv redan i december 2021 – långt innan

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken Läs mer »

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs

Inför valet har energipolitiken fått en olycklig fokusering på kärnkraft som om det vore det enda alternativet till planerbar el för Sveriges energiförsörjning. Det gör att debatten inte blir bred och nyanserad utan hamnar i upprepningar om ”förnybar vind-och solkraft” som inte är planerbar kontra ”kärnkraft” som har fördelen av att vara planerbar. I det

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket stärker bioenergin i Sverige

Äntligen har energitorven nått en framgång i energipolitiken. För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Tyvärr räckte det inte ända fram eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd för ett främjande av

Politiskt stöd för torvbruket stärker bioenergin i Sverige Läs mer »