TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Att torvbruket gör ett stort klimat- och miljöarbete är väldigt okänt

Ur tidningen Viola Vill du stötta att Sverige får bättre klimat och miljö samtidigt som landets livsmedelsförsörjning säkras? Då det bra att du använder torvbaserad jord och odlingssubstrat. Det svenska torvbruket är hållbart eftersom torv endast skördas på redan dikad torvmark, med inga eller ytterst låga naturvärden, samtidigt som det alltid krävs efterbehandling på avslutade torvtäkter. –

Läs mer »

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden

pressmeddelande från Svebio Negativa utsläpp måste ingå i klimatanalysen.Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen. Man jämför med ekonomi och skriver att det är viktigt att redovisa både debet och kredit, men tidningen

Läs mer »

Torv är viktigt för Sverige

Debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning Vi är glada att riksdagspolitiker engagerar sig i det svenska, hållbara och viktiga torvbruket. Läs gärna Betty Malmbergs (M) debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning. “Med tanke på torvens alla nyttor ska torv från redan dikade torvmarker kunna fortsätta brukas, skriver Betty Malmberg (M). Vårkänslorna spirar och det harvas ute på fälten.

Läs mer »

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Ur innehållet: Så bygger vi en robustare livsmedelskedja Rivstart för växtnoden Hållbara livsmedelssystem måste tas på allvar Vatten

Läs mer »

Svensk Torv medverkar på Nordiska trädgårdar

Svensk torv medverkar på mässan Nordiska trädgårdar med en digital monter. Mässan äger rum digitalt den 25-28 mars 2021.Det är en mötesplatsen för alla trädgårds- och odlingsentusiaster! I år ställer Trädgårdsmässan om till ett digitalt event i tre delar: Trädgårdsmorgon, Föredragsserien och Trädgårdsträffen.Här kan du läsa mer om årets innehåll. Här hittar du information från Branschföreningen Svensk

Läs mer »

Biologiska mångfalden i jorden måste synliggöras

Forskare från bland annat USA, Storbritannien och Tyskland vill lyfta hela den biologiska mångfalden i jorden – som är avgörande för jordens alla ekosystemtjänster. Svensk Torvs medlemsföretag är experter på jordar och genom att använda strötorv till djuren bildas en naturlig gödsel som ger jorden extra mikroorganismer. – Ända sedan FN:s konvention om biologisk mångfald

Läs mer »

Det behövs ett nytt synsätt för biologisk mångfald

Det behövs ett nytt synsätt för biologisk mångfald, menar LRF Skogsägarna i en artikel i Land Lantbruk. Detta är något som Branschföreningen Svensk Torv instämmer i. Den förbättrade biologiska mångfalden som torvbruket åstadkommer noteras inte av myndigheterna på grund av ett onyanserat synsätt på miljö och klimat.  ”Vi måste få till ett ändrat synsätt. Hittills

Läs mer »

Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

Ny forskningsrapport visar I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Men den har också betydelse för det hållbara torvbruket.

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.