Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Stor minskning av energitorv

Produktionen av energitorv 2017 var den lägsta sedan 1998 och under de senaste tre åren har produktionen av energitorv varit väsentligt under medelvärdet för den senaste tioårsperioden. Det visar den statistik från 2017, som SGU sedan 1980 sammanställer över produktionen av energitorv. – Det här är mycket alarmerande siffror. Fortsätter utvecklingen på detta sätt kan Sverige vara utan energitorv om

Läs mer »

Torkan har inneburit en rekordstor efterfrågan på torv

Torkan har resulterat i brist på bland annat halm, detta har i sin tur medfört en rekordstor efterfrågan på torv inom djurhållningen.  Detta har uppmärksammats av Sveriges radio, P4 Kronoberg, som ringde upp Branschföreningen Svensk Torvs kommunikationsansvarige och tillförordnade VD Ingrid Kyllerstedt som vill veta vad torkan betytt för torven. Här kan du höra inslaget

Läs mer »

Trevlig sommar!

Skicka  gärna ett mail så hör vi av oss när vi är på plats igen efter den 7 augusti: info@svensktorv.se.Trevlig sommar!

Läs mer »

Hörle Torv

Finaste växttorven uppskattas av holländarna Ljus och fin är den, torven som skördas av Hörle Torv AB.– Ja, den består mest av sphagnum, säger Leif Good, platschef på Hörle Torv.Efter över hundra års torvskörd på marken har det småländska företaget sedan 2008 en ägare från Nederländerna dit 90 procent av växttorven exporteras. Hörle Torv har en

Läs mer »

Energiläget 2018

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2018 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Energitorv står för två procent av energianvändningen i Sverige, alltid tillsammans med biobränslen, och spelade en avgörande roll under vinterns brist på biobränslen, men nämns inte alls i denna folder.Energiläget

Läs mer »

Klimatpåverkan från energitorv ur ett systemperspektiv

Ny forskningsrapport: På uppdrag av Svensk Torv, TorvForsk och Neova har Profu, projektinriktad forskning och utveckling, analyserat energitorvens klimatpåverkan ur ett utvidgat systemperspektiv. Klimatpåverkan från användning av torv för energiproduktion har diskuterats mycket under de senaste decennierna, och genom åren har det genomförts ett flertal studier och livscykelanalyser som har studerat klimatpåverkan från torvmarker, torvanvändning

Läs mer »

Ny forskning ska kasta ljus över kollagring vid historiska torvtäkter

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 3 20182,6 miljoner hektar av Sveriges myrmark är dikad och avger stora mängder växthusgaser. Utsläppen är så stora att de överstiger utsläppen från trafiken. Utsläppen sker genom att den sänkta vattennivån syresätter torven, som bryts ned varvid växternas kol i torven avges som koldioxid. Den absolut största delen av dessa

Läs mer »

Aktuellt inom växttorvområdet

Svensk Torv är medlem i Growing Media Europe, GME som är en efterföljare till EPAGMA (European Peat and Growing Media Association). Energitorvproducenterna har bildat en sammanslutning som heter Energy Peat Europe (www.energypeat.eu) och odlingssubstratproducenterna har bildat Growing Media Europe (www.growing-media.eu).​Growing Media Europe (GME) arbetar för producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel genom att påverka lagstiftning och

Läs mer »

När regering och myndigheter som Naturvårdsverket – trots våra påpekanden – konsekvent använder ett felaktigt ord som inte överensstämmer med miljöbalkens nomenklatur där markanvändningen är avgörande, påverkas hela vår branschs överlevnad. Läs vår debattartikel i Altinget

Ladda ner vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Här har vi samlat fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.