TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019

Dags att agera på Energimyndighetens rapport: Nu finns det möjlighet att tycka till om torvens roll i det svenska energisystemet.Det är viktigt för torvens framtid att vi i torvbranschen lämnar remissyttrande på denna rapport. Remissvaren ska ha vara Miljö- och energidepartementet tillhanda senast den 5 april 2019. Se bifogat brev från Regeringskansliet >>Se bifogad rapport rapport

Läs mer »

Vi vill fortsätta skörda både torv och framgångar 2019

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv Nu när året närmar sig sitt slut kan det vara bra att summera årets händelser. En av de viktigaste var att vi den 19 april fick chansen att komma till näringsutskottets möte för att berätta om vår verksamhet och vår syn på torvbruk idag och i framtiden. Eftersom alla beslut först förankras

Läs mer »

Torvens vagabonder

Som vårens flyttfåglar kom de, torvens vagabonder – luffarna. De var ett färgstarkt och välkommet inslag i torvskördearbetet på landets alla torvmossar fram till 1960-talet. Arbetet med torv har många ansikten, här följer en berättelser skriven av Sten-Ove Pettersson. Sten-Ove som var hedersmedlem i  Torvfabrikernas Centralförening, TFC, avled tidigare i år i sitt hem i Hasselfors. Han var

Läs mer »

Svenskt Torv i tidningen Viola

Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. På en egen sida i tidningen bevakar branschföreningen torvens betydelse inom odlingssektorn. Se vårt innehåll nedan eller ladda ner vår sida som pdf >> Tidningen Viola bevakar det som händer inom forskningen, både i och utom landet, alltid med trädgårdsföretagarnas nytta i fokus. På www.viola.se kan

Läs mer »

Anders hopplösa strid om torvmossen

Läs och lyssna på berättelsen om Anders Andersson som stred om rätten att skörda torv ur en mosse i nästan 30 år. Den bittra striden mot grannen berodde på att reglerna kring arrende ändrats. Att strida i nästan 30 år om en torvmosse handlar ett av Sveriges Radios avsnitt av programmet Släktband om. I slutet

Läs mer »

Seminarium om markanvändning och klimatet

Idag har vi varit på KSLAs seminarium om markanvändning och klimatet. Torven kan spela en viktig roll även på dränerad jordbruksmark där vi kan skörda torv och därefter efterbehandla marken så att koldioxidutsläppen minskar.  På såväl dränerad skogsmark som jordbruksmark kan vi skörda torv och därefter efterbehandla marken så att koldioxidutsläppen minskar. På så sätt spelar

Läs mer »

Torv till växtodling ger nya möjligheter

Användningen av energitov minskar. Södra styr därför över produktionen av energitorv till mer växttorv och testar nu att producera blocktorv för professionell växtodling. Stora förbrukare finns bland annat i Neder­länderna.– Det är spännande att testa en ny produkt som bidrar till skogsgårdens lönsamhet. På det här sättet hop­pas vi kunna fortsätta använda torv, men på

Läs mer »

Vad ska vi elda i vinter?

En artikel ur Tidningen ENERGI Nr 7 2018Bränslesituationen i vinter riskerar att bli lika besvärlig som den gångna vintern, kanske till och med värre. En av orsakerna är att Storbritannien inte kommer att exportera lika mycket RT-flis. Nya kvaliteter och leverantörer måste till för energibolagen inte ska stå utan bränslen. Kan torv vara en del av lösningen? Text: Marie Kofod-Hansen

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.