SvenskTorv

Av Sveriges dikade markarealer används används 0,5 procent till torvbruk….

Närproducerad och hållbar mat

All svensk torv är producerad under noggrant kontrollerade former. Torv skördas bara på redan dikade och påverkade torvmarker. När torven är färdigskördad efterbehandlas (omvandlas) torvtäkten alltid till en kolinbindande mark, som våtmark eller skog. Därmed stoppas växthusgasutsläppen.
Torvbrukets utsläpp är….

Värme och el i kristider

Torv har under århundraden bidragit till att hålla värmen i den svenska hemmen. Ända sedan 1500-talet har torv varit en säker värmekälla som gjort att den svenska befolkningen sluppit frysa i sina hem. Extra viktigt är det när elförsörjningen sviktar och världsläget gör import av biomassa osäker. 
Energitorv är en fossilfri inhemsk råvara….

Fakta om miljöpåverkan

Att minska läckagen från dränerad torvmark är en miljöåtgärd som skulle betyda mycket för klimatet.  I Mellansverige finns ett av landets större projekt i den vägen, nämligen sjösänkningen av Hjälmaren som gav 19.000 hektar ny mark. Det stämmer att dikade torvmarker….

Skogsplantorna växer i torv

Tillgång på torvbaserad jord är en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket. För att det ska löna sig för skogsbolagen måste de ha torv av hög kvalitet och torv är det enda odlingssubstratet som har de rätta egenskaperna.
Svensk låghumifierad torv ger....

NYHETER

Allt du behöver veta om energifrågorna i EU nu i höst

Medlemsinformation Regeringskansliets infrastrukturdepartement har anordnat ett dialogmöte om aktuella energifrågor i EU. Vill du veta vad som kommer hända under nu i höst det tyska ordförandeskapsåret så finns en Powerpoint för dig som är medlem i Branschföreningens Svensk Torv på Medlemssidorna.

Läs mer »

Äganderätten och de gröna näringarna

Webbinarium på KSLA: Torvbruket och skogsbruket ligger nära varandra. Nu har du chansen att lyssna till experter inom området via ett webbinarium som arrangeras av KSLA. De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi. Jord- och skogsbruk bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet.

Läs mer »

Nytt om torv i Viola

Svensk Torv har regelbundet en egen redaktionell sida  i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Nu har ett nytt nummer av Viola utkommit med en ny sida från Svensk Torv där vi berättar om den informationsfolder som FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, harsammanställt om odlingstorv. Foldern berättar om hur torv skördas och används som en huvudingrediens i

Läs mer »

Nytt system för vädervarningar

Torvbruket är precis som jord- och skogsbruket väderberoende. För att förbättra vädervarningarna från SMHI införs i april 2021 ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna är regionalt anpassade och konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. – En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar över hela landet, eftersom både vädret och påverkan på

Läs mer »

Ny rapport visar betydelsen av skogsplantering i torvbaserad jord

380 miljoner skogsplantor som planteras i torvbaserad jord och återplanteringen har stor betydelse för kolinlagringen i Sverige. Den klimatfördelen tas upp i den senaste kvartalsrapporten Skog & Ekonomi från Danske Bank. I rapporten konstateras att brukad skog ger den största klimatnyttan och den svenska skogen spelar en mycket viktig roll i klimatomställningen.– I Sverige är

Läs mer »