Artikel i Skogsaktuellt

”Inte bara att plugga ett dike”

Den senaste tiden har återvätning kommit i ropet som ett sätt att minska klimatpåverkan från redan dikade torvmarker, som beräknas släppa ut 6,5 miljoner ton koldioxidevivatenter per år. Men enligt branschorganisationen Svensk Torv är det en förenklad och missvisande bild som ges när man bara talar om att plugga igen diken.  

Under våren har det kommit både en rapport från Skogsstyrelsen och ett regeringsuppdrag till samma myndighet som pekar på klimatvinsterna med att återväta gamla våtmarker och redan dikade torvmarker. En åtgärd som väntas minska koldioxidutsläppen. Men redan här, när regeringsuppdraget blandar ihop våtmarker och torvmarker, så börjar det enligt branschorganisationen Svensk Torv bli lite spretigt….

Läs hela artikeln på Skogsaktuellt.se 

Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson, Neova
Länkar