Nyhetsbrev från Stiftelsen Responsibly Produced Peat

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion.

Målet med RPP-certifieringen är att säkra att torv som används som råvara i odlingssubstrat kan garanteras komma från ansvarsfulla källor.

Här kan du läsa senaste numret av RPPs nyhetsbrev.

Certifieringsprogrammet har som målsättning att minimera de negativa effekterna av samtidigt som dess positiva effekter maximeras. Negativt: torvproduktion kan ha negativ påverkan på miljövärden; Positivt: Efterbehandlingen kan gynna den biologiska mångfalden.
Läs mer på: responsiblyproducedpeat.org/se/

Länkar