Biologiska mångfalden i jorden måste synliggöras

Forskare från bland annat USA, Storbritannien och Tyskland vill lyfta hela den biologiska mångfalden i jorden – som är avgörande för jordens alla ekosystemtjänster. Svensk Torvs medlemsföretag är experter på jordar och genom att använda strötorv till djuren bildas en naturlig gödsel som ger jorden extra mikroorganismer.

– Ända sedan FN:s konvention om biologisk mångfald slogs fast har jordens biologiska mångfald, bara funnits med vid sidan av. Det har varit viktigare att hålla koll på fjärilar, fåglar och däggdjur – djur som vi ser, kommenterar Katarina Hedlund, professor i markekologi vid Lunds universitet, artikeln.

Markhälsa i såväl skogsbruk som jordbruk måste uppmärksammas och därmed ett ännu större utnyttjande av allt organiskt material vi producerar, menar Katarina Hedlund.
– Vi behöver data och pålitliga sätt att mäta mångfalden i jorden, och det är bråttom. Väl fungerande indikatorer är avgörande om vi ska kunna förstå om åtgärder fungerar eller inte och de måste ge en helhetsbild av den biologiska mångfalden i marken, säger Richard Bardgett, professor vid Manchester University, i en presentation av artikeln.

Läs mer i Extrakt, en webbtidning som ges ut av forskningsrådet Formas

Länkar