Svebiobloggen

Dagens Industris argumentation får förödande konsekvenser för bioenergin

”Dagens Industri 3 maj 2021 tar ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande”, skriver Kjell Andersson i Svebiobloggen.

”Argumentationen får förödande konsekvenser, inte bara för vår energiförsörjning och våra klimatmål, utan i högsta grad för vår skogsindustri och våra skogsägares rätt att bruka sin skog”, menar Kjell Andersson och framhåller att ”Sverige är det EU-land som redan idag har den särklassigt högsta andelen förnybara drivmedel i transportsektorn, och det mesta är förstås biodrivmedel. ”

Läs hela Svebiobloggen här

Länkar