Det behövs ett nytt synsätt för biologisk mångfald

Det behövs ett nytt synsätt för biologisk mångfald, menar LRF Skogsägarna i en artikel i Land Lantbruk. Detta är något som Branschföreningen Svensk Torv instämmer i.

Den förbättrade biologiska mångfalden som torvbruket åstadkommer noteras inte av myndigheterna på grund av ett onyanserat synsätt på miljö och klimat.  ”Vi måste få till ett ändrat synsätt. Hittills har det handlat väldigt mycket om att bevara exakt den biologiska mångfald som finns på en plats. Jag är övertygad om att vi måste bevara en lika rik men föränderlig biologisk mångfald i tid och rum. Förändring är naturlig och sammansättningen av arter har alltid varierat över tid, skriver Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna i tidningen Land Skogsbruk och fortsätter: Idag läser vi i princip bara av minskningar men tar aldrig hänsyn till det som ökar.

Läs krönikan i LandSkogsbruk

Foto: Neova
Foto: Neova

Länkar