Remissvar Skogsutredningen

LRF: Utveckla bioekonomin Svebio: Vikta miljömålen för biodiversitet och klimat

LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritik till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras.

Läs LRFs remissvar  här>>
 
Svebio skriver i sitt remissvar att regeringen och riksdag måste ta ställning till avvägningen mellan miljömålen för biodiversitet och klimat. Att Utredningen har missat att lyfta fram den stora klimatnytta som kan åstadkommas genom tillämpning av bio-CCS och bio-CCU är något annat som Svebio hävdar i sitt remissvar.
Läs Svebios remissvar här>>

 
Läs mer om Utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen här>>

Skrottmyren, foto: Mats Henriksson, Neova
Skrottmyren, foto: Mats Henriksson, Neova

Länkar