Ökande odlingsintresse skapar rusch efter torvjord

Hela trädgårdsbranschen har haft en mer hektiskt vår än vanligt. Orsaken är att  coronapandemin satt fokus på självförsörjning och det har ökat skapat ett ännu större odlingsintresse.

Stefan Jakobsson är försäljningschef på Hasselfors Garden, ett av våra medlemsföretag som förser handeln med jord i säck, dvs torvbaserad jord för fritidsodling. Den 3 juni intervjuades han i SR-programmet Eftermiddag i P4 Örebro. Han berättar om den uppgång som företaget märker av och fick frågan om jorden håller på att ta slut i programmet Eftermiddag i P4 Örebro. Kan jorden ta slut? Om du lyssnar får veta hur det ligger till.
 
Här kan du höra intervjun med Stefan Jakobsson (ca 72 minuter in i  programmet).

Foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden

Länkar