Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

Idag är vi på ett seminarium om livsmedelssystemet arrangerat av Matlust som finansieras av EUs regionala utvecklingsfond och Södertälje kommun och Science Park samt KTH.

Konferensen är en del av Science Week 2023 (scienceweek.se) som bjuder på kostnadsfria seminarier och workshops på tema hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Under dagen tas bland annat dessa frågor upp:

  • Vilka roller spelar företag vid olika typer av kriser?
  • Vilket ansvar har kommunerna för livsmedelsförsörjning vid kris?
  • Hur ser Finlands livsmedelsberedskap ut och hur förbereder sig Sverige?

Konferensen leds av Ann-Helen Meyer von Bremen och bland talarna finns forskare, företagare, livsmedelsexperter och representanter från offentlig sektor.

Livsmedelsförsörjningen i Sverige och Finland diskuterades. Skillnaden är stor, Finland är helt självförsörjande på allt utom tre produkter: Energi, proteinprodukter och gödsel.
Samtidigt är Sverige helt beroende av import av livsmedel för sin självförsörjning av livsmedel och av insatsvaror även på socker, ägg, morötter och spannmål som ofta framhålls som de enda inhemska produkterna Sverige har enligt Erika Öhlund, Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI

Casaba Jansik, forskare Natural Resources Insitute Finland (LUKE) redogjorde för Finlands extremt goda självförsörjningsförmåga som är bäst i EU. Det blev en väckarklocka för många av deltagarna som arbetar med Sveriges livsmedelssystem.

Slutsatsen är att medvetandet om vikten av livsmedelssäkerheten måste öka. En förklaring till Finlands mer gynnsamma situation är att landet historiskt drabbats av krig som lärt befolkningen att mat inte är en självklarhet samt att samarbetet med näringslivet är gott och de involverade företagen är motiverade att prioritera beredskapsfrågorna.

Länkar