SCBs senaste rapport om torvskörden

Skörden av odlingstorv har varit oförändrad mellan 2018 och 2019 och legat på 1,6 miljoner kubikmeter. Samtidigt har skörden av energitorv minskat med 31 procent. 

Mellan 2018 och 2019 har handeln med torv minskat. Sveriges export av torv minskade med 6 procent, samtidigt som importen minskade med 32 procent. Importen består av energitorv och exporten av odlingstorv.

Läs mer om detta på SCB s hemsida.

Länkar