Självförsörjning – torvbrukets nyckelroll – allt viktigare

Större krav på självförsörjning och en minskad globalisering kan följa i coronapandemins spår. Det konstaterades på ett webbseminarium anordnat av KSLA och RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare. Torvbruket har här en nyckelroll som en inhemsk råvara i de gröna näringarna i form av odlingssubstrat till skogsplantering och trädgårdsnäringen och strömedel inom djurhållningen.

Behovet är stort av tvärvetenskapliga angreppssätt, dialog över disciplingränser och ökad sam-verkan mellan näringen och forskningsutförarna. Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) och ordförande i RIFO, fastslog att de gröna näringarna representerar avgörande ekonomiska och sociala värden för det svenska samhället.

Seminariet arrangerades med utgångspunkt i KSLA:s inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition. Läs mer i artikeln från KSLA Nytt & Noterat 2-2020, sid 11-12 som pdf här

Här kan du ladda ner hela tidningen på KSLAs hemsida

Läs mer om KSLAS:s syn på regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition här (pdf)

Länkar