Vad ska EU forska om?

Inbjudan till hearing

Den frågan tas upp i ett webbseminarium med hearing den 29 september då ett förslag kommer presenteras. Under hearingen ges deltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera utkastet till ambitioner och mål.

Alla är välkomna att delta och bidra med synpunkter. Hearingen arrangeras av Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vinnova och Vetenskapsrådet och hålls på svenska.

Läs mer och anmäl dig 

Länkar