Vi vill fortsätta skörda både torv och framgångar 2019

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Nu när året närmar sig sitt slut kan det vara bra att summera årets händelser. En av de viktigaste var att vi den 19 april fick chansen att komma till näringsutskottets möte för att berätta om vår verksamhet och vår syn på torvbruk idag och i framtiden.

Ingrid Kyllerstedt
Ingrid Kyllerstedt

Eftersom alla beslut först förankras i utskotten innan de tas i riksdagen är det mycket viktigt att få träffa ledamöter i utskotten. Vi har i efterhand fått veta att det är mycket ovanligt, för att inte säga unikt, att en branschförening får komma till ett utskottsmöte så detta var givetvis en av 2018 års höjdpunkter. Efter vår presentation med frågestund i utskottet har vi träffat partiernas företrädare i enskilda möten.

En annan händelse är den rapport som Profu gjort, på uppdrag av bland andra TorvForsk. Den visar hur mycket klimatpåverkan som användning av energitorv ger upphov till. Denna forskningsrapport har gett oss värde-fulla aspekter på hur vi bör arbeta med energitorvens fortsatta existens där vi lanserat en helt ny tanke om ett kompenserande åt­gärdspaket som energitorvkunden skulle kunna köpa om kunden anser belastningen på miljön från ordinarie produkter är för stor.

Genom att behandla mer dränerad torvmark än bara torvtäkten där torven har skördats kan nettout­släppen av växthusgaser minska snabbare och bidra till en finansiering av negativa utsläpp. Vi arbetar för att skapa ett klassificeringssystem för denna ”nya” energi­torv.

Inför nästa år har vi beslutat att bilda en grupp för energitorv och en för växttorv-strötorv-jordprodukter. Tanken är att dessa grupper ska vara delaktiga i vårt arbete med att skapa bättre förutsättningar för torvbruk och vinna gehör för vårt klimatarbete. Jag hoppas att många medlemsföretag tar detta tillfälle i akt och anmäler sig till någon av arbetsgrupperna så att vi kan inte bara skörda torv utan även framgångar under 2019.

Ingrid Kyllerstedt
tillförordnad VD, kommunikationsansvarig

Här kan du ladda ner och läsa senaste numret av tidningen Svensk Torv >>

Länkar