Äganderätten och de gröna näringarna

Webbinarium på KSLA:

Torvbruket och skogsbruket ligger nära varandra. Nu har du chansen att lyssna till experter inom området via ett webbinarium som arrangeras av KSLA.

De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi. Jord- och skogsbruk bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet. En trygg och långsiktig äganderätt är en drivkraft för att hållbart förvalta, investera i och utveckla sin fastighet för framtiden och kommande generationer.

Läs mer och anmäl dig >>

Länkar