AKTUELLT

Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare

Återvätningens effekter kan resultera i större utsläpp. Det behövs mer forskning för att säkerställa att det blir klimatnytta. Det konstaterar forskare i en artikel publicerad på forskning.se. ”Våra resultat går stick i stäv mot både vad jag trodde från början, och den generella synen på våtmarksrestaureringens betydelse”, säger Hjalmar Laudon professor vid Institutionen för skogens

Läs mer »

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv

Idag var vi på en konferens anordnat av SMHI, Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket. Under konferensen sattes FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv. På seminariet fastslogs två tydliga budskap: klimatförändringarna går åt fel håll och åtgärderna för att minska utsläppen måste gå snabbare. – Lösningar finns för utsläppsminskning och

Läs mer »

Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara

Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet framför samma inkorrekta termer och desinformation som militanta aktivister brukar göra. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv, i en debattartikel. Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet

Läs mer »

Okritisk inställning till aktivister är ett samhällsproblem

Det är inte granskande journalistik att utgå från att klimataktivism är grundad på fakta och har rätt medan att företagen som bedriver en hållbar, kontrollerad och klimatpositiv verksamhet har fel. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv. Återigen har det hänt. Aktivister begår brott och media rapporterar okritiskt om händelsen samt upprepar deras budskap i

Läs mer »

Klimataktivisterna måste faktagranskas

Genom att ägna sig åt olaglig sabotageverksamhet som innebär förstörelse och hindrande av olika verksamheter försöker aktivister skapa en plattform och få nya följare i sitt korståg. Syftet är, i den mån det går att förstå, att stoppa användning av torv och att stoppa läckagen av växthusgaser från dränerad torvmark. Men problemet är att aktivisterna blandar ihop begreppen och att media blir nyttiga idioter som – utan kunskap om problematiken – betraktar deras agerande som nyheter av allmänintresse och går i aktivisternas gillrade fällor. I tidningar och TV framställs dessa handlingar som någon form av kul upptåg från aktivisternas sida trots att det handlar om uppenbara brott mot fullt laglig verksamhet. Inte särskilt klädsamt för media och vart tog faktagranskning och källkritik vägen? Min personliga bild av detta är följande.

Läs mer »

Återvätningens effekter är inte klarlagda

Våtmarker har viktiga funktioner som bland annat vattenreservoarer och gynnar den biologiska mångfalden. De kan även fungera som kolsänkor. Våtmarkerna i Sverige har dikats ut av staten för att de skulle bli mark för jordbruk och skogsbruk. 99,5 procent av de dikade torvmarkerna är det jordbruk och skogsbruk på. Torvbranschen är endast på 0,5 procent

Läs mer »

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår sabotageaktioner mot vår näring, denna och förra vecka i Småland, veckan dessförinnan drabbades Örebro och så ska det fortsätta hela sommaren på olika platser i Sverige. Våra medlemsföretag känner frustration och sorg över att bara en bild av deras

Läs mer »