Coronapandemin ökade efterfrågan på torvprodukter

Det ökade intresset för odling och självhushållning har ökat försäljningen av torvbaserad jord hos Svensk Torvs medlemsföretag.

Coronakrisen skapade mycket oro hos medlemsföretagen, precis som i alla andra branscher i Sverige. Den svåraste utmaningen visade sig vara att säkerställa att den rutine­rade säsongspersonalen från Rumänien och Polen kunde komma till Sverige till skördesäsongen. Men det problemet övervann de flesta företagen med god planering och genom att Svensk Torv tillsammans med LRF uppvaktade reger­ingen så att odlingssektorn kunde fågöra undantag från inreserestriktionerna för säsongspersonal.

Stefan Jacobsson, Hasselfors Garden
Stefan Jacobsson, Hasselfors Garden

När det hindret väl var undanröjt visade det sig att årets försäljning för de flesta växttorvföretag blev den bästa på länge. Fast många tvivlade på det i början på mars.
    – Då visste vi inte alls hur det skulle bli, om vi skulle behöva stänga butiker. Vi arbetade med olika scenarier och ett ’worst case’, säger Stefan Jacobsson, försäljningschef vid Hasselfors Garden.

Men nu blev det inte ett ’worst case’ utan i stället ett ’best case’ med oväntat stor försäljningsökning.
    – I vanliga fall brukar försäljningen starta igång lite för­siktigt under mitten eller slutet av mars, men i år smällde det till direkt i mitten av mars när coronan bröt ut på allvar och sedan har vi arbetat för högtryck till i mitten av juli, berättar Stefan Jacobsson.
 
Säsongen har gått bättre än vanligt med 30 till 40 procents ökad försäljning.
    – Det har varit otroligt intensivt, särskilt för produktio­nen och kundcenter. För att möta den ökade efterfrågan av våra produkter fick vi förlänga treskiftet i våra två fabriker och alla fick rycka in på kundcenter för att klara den kraf­tigt ökade orderingången.
 
Ändå blev det brist på produkter, främst på ekologiska plant- och grönsaksjordar.
    – Vi fick smalna av sortimentet för att klara efterfrågan. Men allt gick bra även om vi önskat att vi haft ett bredare sortiment i lager, konstaterar Stefan Jacobsson som är mycket nöjd med att företaget klarade av det höga trycket.

Magnus Nobel, Rölunda Gård
Magnus Nobel, Rölunda Gård

Även Rölunda Gård har upplevt en positiv utveckling av jordförsäljningen.
    – Efterfrågan ökade på grund av att folk är mer hemma. Vi befarade att det fanns en risk för permittering av per­sonal i början av coronapandemin, men det blev istället en väldig massa övertid, berättar Magnus Nobel, produk­tionschef, Rölunda Gård.
    – Som tur var fanns mycket transporter att tillgå så vi kunde leverera våra produkter till kunderna eftersom andra branscher hade mindre orderingång.

Jeanette Tretten, Econova Garden
Jeanette Tretten, Econova Garden

Econova Garden har också märkt av en uppgång i försälj­ningen av torvbaserad jord.
    – Givetvis har corona påverkat vår verksamhet och vår bransch på många olika sätt. Det mest markanta är att fler människor har stannat hemma och använt tid på trädgårdsarbete. Detta har lett till en ökad efterfrågan på flera olika produkter, bland annat torvbaserad jord, säger Jeanette Tretten, koncernchef, Econova Garden.
– Osäkerheten som corona för med sig innebär för­ändrade arbetssätt – snabbare och flexiblare. Vi är glada för att fler funnit trädgårdsglädjen samt den trygghet och livskvalitet som odlande innebär.

Eric Hjalmarson, Scanpeat och Mullmäster
Eric Hjalmarson, Scanpeat och Mullmäster

Familjeföretagen Scanpeat och Mullmäster exporterar den övervägande delen av sina torvprodukter. Detta har gjort att coronapandemin både gett negativ och positiv inverkan på försäljningen.
– Vi har märkt en förändring beroende på vilket land vi säljer till, den förändring som har varit har helt berott på de olika restriktionerna som varit i olika länder. Exempel­vis om länder stängt ned så har möjligheten för att handla inte funnits, och därav en minskad försäljning men när det har funnits möjlighet till att handla har vi sett en ökning, säger Eric Hjalmarson, produktionschef på Scanpeat och Mullmäster.

Länkar