Debattartikel – Skogsbruk är bra

Robert Wedmo, Mark- och Miljörådgivning och Rickard Axdorff, Naturbrukarna, framhåller skogsbrukets positiva potential i en debattartikel i NW.

Läs mer här: 
https://www.nwt.se/asikter/debatt/2018/03/28/bruka-natur-ar-bra-inte-daligt

Länkar