Debatten och konsekvensanalyserna kan inte vänta

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 5 2018 
Jag vet inte hur många av er som minns Robert Gustafssons gestaltning av Chips Kiesbye. Mannen som vill förhindra byggandet av Ölandsbron och stoppa omoralen i musiken.

BIOENERGI nr 5 2018
BIOENERGI nr 5 2018

Med jämna mellanrum dyker det upp personer som Chips i miljödebatten. Senast tionde oktober meddelade Skydda Skogen att de skrivit under ett brev där de tillsammans med Global Forest Coalition uppmanar flera länders regeringar, däribland Sveriges, att sluta stödja bioekonomin. Anledningen till detta ställningstagande är att bioenergi ger upphov till utsläpp av koldioxid. Dyker vi djupare i Skydda Skogens agenda är det slutgiltiga målet att stoppa allt skogsbruk i landet och det vi måste ha kvar ska skötas genom plockhuggning. På grund av mitt eskalerande självskadebeteende har jag vid ett flertal tillfällen försökt att diskutera konsekvenserna av deras idéer och ställningstagande i frågor gällande skogs- och torvbruk. Svaren har varierat beroende på vem som deltagit i debatten.
 
Ett svar som var vanligt för något år sedan var att: ”det är bättre om vi fortsätter med fossila bränslen så att skogen får stå orörd”. Detta synsätt verkar nu ha förändrats och istället ska vi energibanta oss ner till att inte behöva någon kol eller olja. Som den energiintresserade person jag är börjar jag ställa följdfrågor om hur svenskarna ska resa, hur de ska bo och värma sina hus, vad de ska äta och hur maten ska komma fram till konsumenten. Svaret är att inte bara svenskar ska sluta resa utan alla människor, boendet ska bli trängre med fler människor på mindre yta (de är mig fortfarande skyldiga svaret på hur boende ska värmas, fast bor man trångt är kanske värmen ett mindre problem?), alla människor ska ställa om till vegansk kosthållning och allt ska odlas ekologiskt. De fordon som behövs ska drivas av el, producerat av sol- och vindenergi.
 
Skydda Skogen kan tyckas smått verklighetsfrånvända och får de sin vilja igenom får vi nog framöver lägga ner alla tankar på bioenergi och omställning, vi får återigen det Sverige som en miljon flyttade ifrån på 1800-talet. Samtidigt ska Skydda Skogen ha beröm då de trots sin extremism och fåtalighet lyckats över förväntan med att få igenom mycket av sina idéer hos våra myndigheter. Skogsbruk stoppas på grund av överanvändning av exempelvis art- och habitatdirektivet, ofta påkallat efter inventering av lokala miljöorganisationer. Inom torvbranschen såg vi en liknande trend för cirka tio år sen. Torvbruket skulle stoppas till varje pris, vilket de lyckats med över förväntan. 2017 producerades mindre energitorv än vad det gjorts på 20 år, istället ökade importen av torv tillsammans med kol och svavel för att täcka torvbristen.
 
Nu står skogsbruket i skottgluggen och därigenom bioenergisektorn. Ni får inte vila på hanen, debatterna måste tas, orimliga påståenden måste bemötas och politikerna uppvaktas.
 
Förbränningsmotorn och kraftvärmeverk kommer fortsatt att spela stor roll i framtiden och den svenska skogen måste få bli en del av vår ersättning av kol och olja.

Robert Wedmo, mark- och miljölagstiftningsexpert
www.markochmiljoradgivning.se

Länkar