Energiläget 2018

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2018 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energitorv står för två procent av energianvändningen i Sverige, alltid tillsammans med biobränslen, och spelade en avgörande roll under vinterns brist på biobränslen, men nämns inte alls i denna folder.
Energiläget 2018 – en översikt finns tillgänglig för nedladdning. >>
Läs mer om Energiläget på Energimyndighetens webbplats. >>

Länkar