Ett stycke torvhistoria

Torstamåla torvmuseum är idag den enda gamla torvströfabriken med hela den maskinella, ännu fungerande, utrustningen bevarad. Järnvägsrälsen finns också kvar på mossen. Fabriken visar hela processen från torvtäkt till färdigpressad torvströbal, klar för leverans till kund.

Foto: Jörg Eis
Foto: Jörg Eis

Den 19 augusti hölls den årligen återkommande torvdagen i Torsta­måla torvströfabrik som ligger söder om Torstamåla by, vid Torstamåla fly (mosse). Föreningen Torstamåla Torvmuseum ansvarar sedan 2006 för fabriken.
– Detta är en uppskattad dag då vi har fabriken i drift och även tar en tur ut på mossen. Vi säljer kaffe och arrangerar lotteri. I år hade vi även honungsförsäljning och Naturskydds­föreningen arrangerade en tipsrunda för barnen, berättar Sven Gustavsson, kassör i Torstamåla torvmuseum.

Elisabet och Sven-Eve Johansson var på plats och berättade om sin torv­forskning som omfattar Kronobergs län där även Torstamåla låg en gång i tiden, innan gränserna drogs om så att Torstamåla idag ligger i Kalmar län.
– I den här delen av landet består marken upp till 25 procent av torv­mossar. Dessa mossar har haft mycket stor betydelse för livet på landet och i princip alla familjer här har haft beröring med mossarna på något sätt i sin historia, berättar Sven-Eve.

Torvbranschen består av mycket mer än den strötorv som visas här, så som energitorv och jordförbättrande torv som inte produceras i denna fabrik.
– Vi behöver få till stånd ett nationellt torvmuseum för hela landet som visar allt torvbruk. Det finns utmärkta torvmuseer i Danmark, Norge, Finland och Estland, men saknas i Sverige, säger Sven-Eve.

Sven-Eve Johansson framhåller att intresset för torv som råvara har all­tid varit stort i kristider. Efter andra världskriget avtog det tillfälligt men har sedan utvecklats i nya former.

Foto: Jörg Eis
Foto: Jörg Eis
Länkar